Jan Jansz in 't Velt (de Jonge)
Geboren: Oost-IJsselmonde, omstreeks 1579
Overleden: IJsselmonde voor 1 februari 1618 (vlg. Weeskinderen Archief van Oost-IJsselmonde)
Getrouwd circa 1604 met zijn halfnicht
Maerijke Huijgen CRANENDONCK

Geboren: IJsselmonde circa 1580 als dochter van Huygo Pietersz CRANENDONCK (hoogheemraad en schepen) en Margrieta Gerritsdr. Maerijke Huijgen was weduwe van Cornelis Cornelisz. Na de dood van Jan Jansz hertrouwde zij in Ridderkerk op 6 mei 1618 met Willem Leendertsz ARIJSWAGER
Overleden: Oost-IJsselmonde voor 20 maart 1637

Uit dit huwelijk zijn geboren (volgorde niet bekend):

Cornelis Jansz in 't Velt (de Jonge)
Geboren circa 1605 in IJsselmonde. Overleden op 14 juli 1637 en begraven in de kerk in IJsselmonde. Getrouwd Ridderkerk 24 november 1630 met Grietke Pietersdr. Zij hertrouwt Ridderkerk 5 januari 1642 met Jacob Ariensz VINCK, weduwnaar van Pietergen Cornelisdr.
Hendrik Jansz in 't Velt (generatie IVg)
Geboren voor 1616. Zie ook de voetnoot bij generatie IIg

Lijntje Jansdr in 't Velt
Gedoopt IJsselmonde 8 februari 1616. Ondertrouwd Ridderkerk 8 januari 1640. Getrouwd Ridderkerk 29 februari 1640 met Jan Woutersz LEEUWENBURG, gedoopt Rijsoord 9 maart 1618, beroep bouwman en overleden na 13 april 1676. Zoon van Wouter Pleune LEEUWENBURG en Neeltgen Cornelisdr LEEUWENBURG.
Willem Jansz in 't Velt
Geen verdere gegevens bekend

 

Jan Jansz in 't Velt (de Jonge)
Oost IJsselmonde circa 1579 - IJsselmonde voor 1618

Generatie IIIg

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie IIg
Johan Jansz
±1550 - 1615

Generatie IIIg
Jan Jansz
±1579 - ±1618

Generatie IVg
Hendrik Jansz
1616 - ?

Generatie Vg
Leendert Hendricksz
± 1608 - ?

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site