Cornelis Jansz in 't Velt (de Oude)
Geboren: omstreeks 1580
Overleden: IJsselmonde 1663 en daar begraven in de kerk
Getrouwd met
NN

Uit dit huwelijk zijn geboren (volgorde niet bekend):

Jan Cornelisz in 't Velt
Getrouwd met Jaepgen Huijgen, weduwe van Pieter SEVENBERGEN. Hij woonde in IJsselmonde en overleed aldaar vóór 1678. Volgens Notarieel Archief IJsselmonde erfden zijn broer Cornelis Cornelisz in 't Velt, zijn zuster Lijntje Cornelisdr in 't Velt (weduwe van Cornelis Fransz VAANDRAGER) en Leendert Jacobsz BOLLOERT (getrouwd met Lijsbeth Teunisdr SPRUIJT, dochter van Jannetje Cornelisdr in 't Velt) 500 gulden uit de nagelaten boedel van Jan Cornelisz. Jaepgen Huijgen testeerde 22 december 1680 en 16 oktober 1686 (Notarieel Archief IJsselmonde 4988; hierin is ook de lijst te vinden van haar nagelaten boedel d.d. 25 november 1688).
Cornelis Cornelisz in 't Velt
Geboren 1624. Overleden
16 augustus 1683 en begraven in de kerk in IJsselmonde. Van 1662 tot 1672 heemraad van IJsselmonde. Getrouwd met Arijaantje Andriesdr. Zij testeerden 4 februari 1673 voor notaris van der GRIJP te Ridderkerk en op 14 november 1680 te IJsselmonde (Notarieel Archief IJsselmonde 4988). Uit dit testament is op te maken dat het huwelijk kinderloos was.
Lijntje Cornelisdr in 't Velt
Geboren voor 1624, overleden na 26 maart 1691. Getrouwd na 17 augustus 1641 met Cornelis Fransz VAANDRAGER, landbouwer en vaandrager te Oost-Barendrecht, gedoopt Barendrecht 27 maart 1608. Zij testeerde 16 augustus 1676 (Notarieel Archief IJsselmonde 4987). Uit dit testament blijkt dat Lijntje in Barendrecht woonde. Zij had drie kinderen, waarvan de jongste, Frans Cornelisz VAANDRAGER, schepen en diaken in Barendrecht, zich ook wel Frans Cornelisz in 't Veld noemde.
Jannetje Cornelisdr in 't Velt
Getrouwd met Teunis Jansz SPRUIJT. Uit het Weeskinderen Archief IJsselmonde folio 41 blijkt dat Jannetje al voor 18 december 1648 gestorven was. Haar vader Cornelis Jansz in 't Velt was voogd over de twee minderjarige kinderen. Teunis Jansz SPRUIJT hertrouwde Ridderkerk 5 december 1649 met Willemtie Hendriksdr van GAMEREN.
Pouwles (Pouwlus of Pouweles) Cornelisz in 't Velt
Wordt genoemd als natuurlijke zoon in het testament van Cornelis Jansz in 't Velt van 17 maart 1660. Vermoedelijk was hij geestelijk niet volwaardig, want hij deelt niet in de boedels van zijn vader en van zijn broer Jan Cornelisz. In het testament van zijn vader erft jongste broer Cornelis Cornelisz de ouderlijke boerderij met 11 morgen grond. Deze Cornelis wordt ook belast met het onderhoud van Pouwles.


Het testament van Cornelis Jansz, gemaakt op 17 maart 1660, is te vinden in Notarieel Archief Ridderkerk 6991. Voor zover bekend is deze zijtak in de mannelijke lijn uitgestorven.

In het proces in Ridderkerk om de nalatenschap van Marijtje in 't Velt, weduwe van Huig de JONG, werd door nakomelingen van Cornelis Leendertsz in 't Velt uit het huwelijk met Anna Teunisdr ROOS betoogd dat Cornelis Jansz in 't Velt nog een zoon Leendert had, die de vader van Cornelis Leendertsz zou zijn. De juistheid van deze bewering moet worden betwijfeld, zo bleek uit het proces.

 

Cornelis Jansz in 't Velt (de Oude)
IJsselmonde circa 1580 - IJsselmonde 1663

Generatie IIIh

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie IIg
Johan Jansz
±1550 - 1615

Generatie IIIh
Jan Jansz
±1580 - 1663

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site